EŞSİZ DOMAİN DESTEĞİ

Türkiye'nin en iyi domain destek ekibinden, en iyi destek hizmetini alırsınız!
Domain kategorisindeki tüm sorunlarınız için anında ve eşsiz çözümler üretiyoruz.

RAKİPSİZ FİYATLAR

Her zaman domain kayıt, transfer ve yenileme işlemleri için, Türkiye'nin en iyi fiyatlarını sunmaya çalışıyoruz.

KULLANIŞLI YÖNETİM PANELİ

Gerekli tüm fonksiyonlarla donatılmış kullanışlı yönetim paneliyle domainlerinizi rahatlıkla kontrol edebilirsiniz.

ANINDA KAYIT

Tüm domain kayıt işlemleriniz ödeme işleminin hemen ardından anlık olarak gerçekleştirilir.

ÜST DÜZEY GÜVENLİK

Google Authenticator ile 2 aşamalı doğrulamayı aktifleştirerek, hesabınıza erişimin güvenliğini artırabilir, domainlerinizi daha güvenli hale getirebilirsiniz.

FİRMA İÇİ TRANSFER

Hesabınızda kayıtlı herhangi bir domaini satabilir, farklı bir Gri müşterisine transfer edebilirsiniz.
Transfer işlemleri anlık olarak kullanıcı panelinden, alıcı ve satıcının onayıyla güvenli şekilde gerçekleşir.

İADE EDİLEBİLİR DOMAİN

Yanlışlıkla kaydettiğiniz veya kaydetmekten vazgeçtiğinizde bir domaini koşulsuz iade edebilir ücret iadenizi alabilirsiniz.

SİZE ÖZEL FİYATLAR

Kaydettiğiniz domain sayısına göre hesabınızın planı değişir ve size özel fiyatlarla domain işlemi yaparsınız.

Sıkça Sorulan Sorular

 

 

 

 • com.tr, net.tr, org.tr, av.tr, dr.tr, edu.tr, k12.tr uzantıları için hangi belgeler gereklidir?

  com.tr İçin Gerekli Belgeler: Ticari amaçlı tüzel kişilikler ve kuruluşlar için, aşağıdaki üç maddede sözü geçen belgelerden herhangi bir tanesi,
  -Ticaret odasından alınmış olan "Faaliyet Belgesi",
  -"Ticari Sicil Belgesi",
  -"Oda Sicil Kayıt Sureti" ya da Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmış olan ticaret ünvanı ilanı,
  -Türk Patent Enstitüsü'nden alınmış "Marka Tescil Belgesi" ya da "Marka Başvuru Belgesi",
  -Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan alınmış olan "Sicil Tasdiknamesi" ya da "Ticari Sicil Gazetesi",
  -İlgili yerleşim birimine ait portal oluşturmak için, başvuran belediyeler için belediye başkanı imzalı talep yazısı,
  -Vakıf, dernek ya da odalar için, "Dernek Tüzüğü", "Vakıf Senedi" ya da "Kuruluş Kanunu",
  -Otel ve tatil köyleri için, Turizm Bakanlığı'ndan alınmış "Turizm İşletmesi Belgesi",
  -Seyahat acenteleri için, Turizm Bakanlığı'ndan alınmış "Seyahat Acentesi İşletme Belgesi",
  -Dershaneler için, Milli Eğitim Bakanlığı "Özel Öğretim Kurumları Ruhsatnamesi",
  -Televizyon programları için, Kültür Bakanlığı'ndan alınmış "Televizyon Gösterim Belgesi" -Film adları için, Kültür Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü'nden alınmış kayıt tescil belgesi,
  -Sanatçılar için, bağlı bulundukları meslek birliği, dernek ya da odadan(MESAM, SESAM, ÇASOD, vb.) üye kayıt belgesi,
  -Özel hastaneler için, Sağlık Bakanlığı'ndan alınmış "Özel Hastane Açılış ve Mesul Müdürlük Ruhsatı",
  -İrtibat büroları için, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden alınmış "İrtibat Bürosu Açılım Belgesi",
  -Yabancı bir kuruluşun Türkiye distribütörlüğünü ya da temsilciliğini yapan kuruluşlar için, başvurulan alan adına ait tescil belgesi gerekmektedir. -Bunun yanı sıra isim sahibi şirketin başvurulan alan adının distribütör ya da temsilci şirket tarafından alınabileceğine dair iznini belgeleyen antetli kağıtları üzerinde, imzalı ve kaşeli yetki belgesi,
  -Radyo ve televizyonlar için, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)'ndan alınmış frekans tahsisini bildiren resmi yazı,
  -Dergi ve gazeteler için, "derginin/gazetenin aslı" ve "Mevkute Beyannamesi Alındı Belgesi",
  -Süresiz yayınlar için, yayının aslı,
  -İlaç isimleri için, "Yabancı Tıbbi Müstahzarlar Ruhsatnamesi",
  -Çiftlikler için, bağlı bulunduğu ziraat odasından kayıt belgesi. -Gemiler için, "Türkiye Cumhuriyeti Gemi Tasdiknamesi",
  -Fuarlar için, Resmi Gazetede yayınlanan "Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Fuar Takvimi Tebliği" veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan "Fuar İzni Yazısı"

  net.tr için Gerekli Belgeler: Buradan konu ile ilgili blog yazımızı okuyabilirsiniz.

  org.tr İçin Gerekli Belgeler: -Dernek ve vakıflar için yapılan alan adı başvurularında, başvuru yapan organizasyonun kuruluş kanunu, vakıf senedi veya dernek tüzüğünün -ilk üç sayfası ile son sayfasının- ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne iletilmesi gerekmektedir,
  -Proje ve kongre gibi kar amacı bulunmayan oluşumların ise ".org.tr" ikinci düzey alt alan adına başvurabilmesi için en az üç sivil toplum kuruluşundan destek yazısı alması gerekmektedir.

  av.tr İçin Gerekli Belgeler: -".av.tr" alt alan adının tahsisi ile ilgili olarak, TBB'nce bilgi notu, kurallar ve taahhütname başlıkları altında 3 grup döküman hazırlanmış ve bu dokümanlar http://www.barobirlik.org.tr/avtr/ adresinde kullanıcılara sunulmuştur.,
  -".av.tr" uzantılı alan adlarının tahsis edilebilmesi için; tarafımıza yapılan başvuruyu takiben, Türkiye Barolar Birliği (TBB) web sitesinde yer alan online başvuru formunun doldurulması gerekmektedir. Bu işlemi takiben, yapılan alan adı başvurusu, TBB Bilişim Koordinatörlüğü'nce "av.tr Alan Adı Tahsis Kuralları" çerçevesinde denetlenecek, kurallara uygunsa TBB tarafından onay verilecektir. Başvurusu bulunan alan adı, TBB'ginden gönderilecek olan onayı takiben tahsis edilecektir.

  dr.tr İçin Gerekli Belgeler: -dr.tr uzantılı domainleri, sadece Türkiye Tabipler Birliği üyesi doktorlar kaydedebilir. TTB'den alacağını belge ile .dr.tr uzantılı domaininizi satın alabilirsiniz. -Konuyla ilgili detaylı bilgi için http://www.ttb.org.tr/drtr sayfasını inceleyebilirsiniz.

  k12.tr İçin Gerekli Belgeler: -Devlet okulları için, ilköğretim, lise ve dengi okulların müdürlük makamınca verilmiş, antetli kağıt üzerinde makamca imzalanmış ve kaşeli yazılı izin belgesinin, veya Alan Adı Tahsis Formu'nun yetkili kişi tarafından, imzalı ve kaşeli olarak gönderilmesi gerekmektedir. -Özel okullar için, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen Kurum Açma İzin Belgesi ile ilgili belediyeye başvurularak temin edilen İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı'nın gönderilmesi gerekmektedir.

  edu.tr İçin Gerekli Belgeler: -Alan adının tahsisi için alan adını kullanacak üniversitenin rektörlük makamınca verilmiş, antetli kağıt üzerinde, rektör ya da ilgili 1. derece imza yetkisi olan kişi tarafından imzalanmış ve kaşeli yazılı izin belgesinin ya da "Alan Adı Tahsis Formu"nun yetkili kişi tarafından, imzalı ve kaşeli olarak ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.

  tsk.tr İçin Gerekli Belgeler: -Alan adının tahsisi için alan adı sahibi kuruluşun T.C. Genel Kurmay Başkanlığı'ndan aldığı antetli kağıt üzerine hazırladığı imzalı ve kaşeli yazılı izin belgesinin ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.

  kep.tr İçin Gerekli Belgeler: -Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılığı (KEPHS) yetkilendirme belgesi.

  kep.tr İçin Gerekli Belgeler: -Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılığı (KEPHS) yetkilendirme belgesi.

  pol.tr İçin Gerekli Belgeler: -Alan adının tahsisi için alan adını kullanacak emniyet teşkilatının Emniyet Genel Müdürlüğü imzalı kaşeli onay belgesinin ya da "Alan Adı Tahsis Formu"nun yetkili kişi tarafından, imzalı ve kaşeli olarak ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.

  bel.tr İçin Gerekli Belgeler: -Alan adının tahsisi için, alan adını kullanacak belediyenin başkanı tarafından imzalı onay belgesinin ya da"Alan Adı Tahsis Formu"nun yetkili kişi tarafından, imzalı ve kaşeli olarak ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.

 • Eşsiz domain desteği nedir?

  Domain destek ekibimiz, Türkiye'nin lider domain forumu Domain Forumları'nın yöneticilerinden oluşmaktadır.
  Binlerce kişiye üst düzey domain desteği sunan DF ekibi şimdi de Gri müşterilerinin yanında.

 • Belge gerekmeden hangi .tr uzantılı domainleri alabilirim?

  gen.tr, web.tr, bbs.tr, name.tr, biz.tr, tel.tr, info.tr, tv.tr uzantılı domainleri belge gerekmeden kaydedebilirsiniz.

20202020
- YÜKLENİYOR -