İlkelerimiz


Tam Memnuniyet
Gri, tüm hizmetlerini müşterilerine tam memnuniyet sağlama gayesiyle sürdürür.
Hizmetin sağlanması, sürdürülmesi ve iade politikası ile ilgili tüm süreçler tamamen müşteri memnuniyeti temel alınarak planlanmıştır.

Sosyal Sorumluluk
Gri, insanlığa faydalı dernek ve kuruluşları destekler.
Hizmet verilen sektörde, uygun görülen kuruluşlara yardım ve sponsorluk çalışmaları yürütmekteyiz.

Bağımsız Operasyon
Gri, hiçbir siyasi görüş, ideoloji, etnik köken veya dini topluluğa bağlı olmadığı gibi, ürün/hizmet sunma operasyonlarını da bu kriterler arasında bir ayrım yapmadan yürütür.
Fiil ehliyetine sahip her birey, Gri bünyesinde hizmet alabilir.

Sürekli Yenilik
Gri, son teknolojiyi, küresel yenilikleri, sektördeki değişiklikleri anbean takip eder.
Tüm ürün ve hizmetleri bu doğrultuda yeniler.
Gerektiğinde altyapı değişikliği veya iyileştirilmesi gibi çeşitli operasyonel uygulamalar yürütür.

Sürekli İnovasyon & Ar-ge
Gri, sadece yenilikleri takip edip uygulama yoluna gitmez.
Sunduğu ürün ve hizmetlerde, bünyesinde ilgili departmanlarla sürekli iyileştirme ve geliştirme faaliyetleri yürütür.

- YÜKLENİYOR -