Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni


Gri İnternet Teknolojileri A.Ş. (“Gri”) tarafından toplanan ve işlenen kişisel veriler, Gri’nin koruması altındadır. Gri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat çerçevesinde kişisel verilerin güvenli şekilde muhafazasını ve hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak için teknolojik ve altyapısal imkanlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Kişisel veriler, Gri tarafından Gri Gizlilik Politikası kapsamında Kanun’a ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmektedir. Kanun kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişiler, aşağıdaki metni inceleyerek, Gri tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenebilecek olan kişisel veriler ve bunların işlenme amaçları, aktarılabileceği alıcı gruplarına, toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin hakları hakkında bilgi edinebilir.

Aydınlatma Metni, Gri tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. Gri, Aydınlatma Metni’nde gerekli olduğu takdirde her zaman değişiklik yapabilir. Yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metni’nin https://www.gri.net/kvkk adresinde yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.


1. Veri Sorumlusu
Şirket Unvanı: Gri İnternet Teknolojileri Anonim Şirketi (“Gri”)
Adres: Ahi Evran OSB Mah. Erkunt Cad. ASO Teknopark No:3/46 Sincan/ANKARA

2. Kişisel Verilerilen Toplanması ve İşlenmesi
Gri tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber; sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, Gri satış kanalları, çağrı merkezi, internet sitesi, mobil uygulamalar ve benzeri kanallar aracılığıyla temin edilerek ve Gri ürün ve hizmetlerini kullanımınız süresince oluşturularak, aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın kişisel verileriniz işlenebilmektedir:
• Adınız, soyadınız, telefon numaranız, TC Kimlik numaranız, elektronik posta adresiniz, müşteri numaranız, kullanıcı adınız gibi sizi tanımlayabileceğimiz kişisel verileriniz,
• Doğum yeriniz ve tarihiniz, medeni durumunuz, cinsiyetiniz ve sair kimlik bilgileriniz,
• Ürün & hizmetleriniz kapsamındaki kullanım ve paket bilgileriniz, katma değerli servis abonelikleriniz, fatura, finansal ve borç bilgileriniz, müşteri grubunuz ve katılım kanalınız, hizmet statünüz (iptal, aktif vb.) gibi temel müşteri bilgileriniz,
• Finansal yeterlilik gerektiren ürün/hizmetlerde ön değerlendirme yapabilmek için kredi notunuz vb. bilgileriniz,
• Satış ve müşteri temsilcileri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız ile elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz,
• Kredi kartı ve banka kartı bilgileriniz, şube kodu, hesap numara ve sair banka bilgileriniz,
• Satış kanallarındaki talep ve işlem bilgileriniz gibi satış aracılığı ile elde edilen verileriniz,
• Katma değerli servisleri kullanım miktarınız, sağladığınız içerik ve kişisel bilgiler ve sair kayıtlarınız gibi kullanım detaylarınızı içeren kişisel verileriniz,
• Gri internet sitelerindeki ve mobil uygulamalarındaki davranış bilgileriniz ile trafik verilerinizden üretilen kullanım verileriniz, sağladığınız içerik ve kişisel bilgiler ile belirli ürün ve hizmetlerimizi kullanımınıza ilişkin tercihleriniz,
• Mobil cihazınızdan ve 3. kişilerden temin edilen ve internet ağımız aracılığıyla gönderdiğiniz veya aldığınız mesajların ve aramaların tarihi, saati ve arama süresi ve bu iletişimin gerçekleştiği zamandaki tahmini konum verileriniz,
• İlgili Gri mobil uygulamalarının cihazınızdan toplayabileceği cihaz, şebeke, ağ, uygulama, konum ve kullanım bilgileri (bilgileriniz Gri müşteri hesabı ile ilişkilendirilememekte ise, bu kapsamındaki kişisel verileriniz, ek izin alınmadığı sürece yalnızca anılan mobil uygulama ile amaçlanan hizmetin verilebilmesi için işlenebilecektir),
• İnternet ortamında yapılan her türlü erişime ilişkin olarak sisteme bağlantı tarih ve saat bilgisi, sistemden çıkış tarih ve saat bilgisi, kaynak ve hedef nokta bilgileri, ilgili konum bilgileri vb. gibi trafik verileriniz,
• Gri sanal pos hizmetlerinden yararlanıyor olmanız halinde kurulum için gerekli mağaza numarası, müşteri numarası, terminal numarası, api kullanıcı bilgileri ve sair kayıtlarınız,
• Gri kargo entegrasyonu hizmetlerinden yararlanıyor olmanız halinde kurulum için gerekli müşteri numarası, web servis / api kullanıcı bilgileri ve sair kayıtlarınız,
• Gri’ye iş başvurusunda bulunmanız halinde, bu hususta temin edilen özgeçmiş dâhil sair kişisel verileriniz ile Gri çalışanı ya da ilişkili çalışan olmanız halinde hizmet akdiniz ve işe yatkınlığınız ile ilgili her türlü kişisel verileriniz.
Ayrıca, belirli bir Gri hizmetini ya da ürününü satın aldığınızda ya da satın alma niyetiyle kaydolduğunuzda, Gri ile ilişkili haber bültenlerine, bildirimlere ve diğer hizmetlere abone olduğunuzda, bir ürün ya da hizmet ile ilgili olarak bize soru sormanız veya şikâyet bildirmeniz halinde, yarışmaya, ödüllü çekilişlere ya da anketlere katılmanız halinde, internet ağımızı ya da diğer Gri ürün ve hizmetlerini kullanmanız halinde, internet sitemizi ya da diğer Gri iştiraki internet sayfalarını ziyaret etmeniz ya da bu sitelerde gezmeniz halinde de kişisel verileriniz işlenebilecektir.

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
• Ürün ve hizmetlerimizden yararlanmanız halinde söz konusu işlemi gerçekleştirmek ve siparişin ilerlemesinden sizleri haberdar edebilme,
• Sizi yeni ürün ve hizmetlerimizden haberdar edebilme ve size en uygun ürün ve hizmeti sağlayabilme,
• Ürün ve hizmetlerimizi kullanış şeklinizden yola çıkarak size teklif sunma ve promosyonlar hakkında bilgi verme,
• Ürün ve hizmetlerimizi geliştirme amacıyla kullanım analizi yapma,
• Çalışanlarımızı eğitme ve geliştirme,
• Ürün ve hizmetlerimizi kullanmanız karşılığında faturalandırma yapma,
• Kimliğinizi teyit etme,
• İlgili ürün ve hizmetlerimize başvurularınızda gerekmesi halinde kredi notu kontrolü ve kredi raporlaması işlemlerini gerçekleştirme,
• Ürün ya da hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verebilme,
• Veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirleri alma,
• Ürün ve hizmetlerimizin kullanımında suistimalleri tespit etme ve önleme,
• Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgileri temin etme,
• İlgili mevzuatlar gereği saklanması gereken, hesabınıza ilişkin bilgileri muhafaza etme,
• İlgili iş ortaklarımız ve sair üçüncü kişilerle sizlere sunduğumuz ürün ve hizmetlerle ilgili finansal mutabakat sağlanması,
• Bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması,
• Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi,
• Ödül ve çekiliş yapılması,
• Müşteri hizmetleri operasyonlarının yürütülmesi,
dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın, yazılım hizmetlerinin verilmesi, servislerin yönetimi, ürün ve servislerin analizi, kampanya, ürün, strateji belirleme ve ölçme gibi pazarlama aktiviteleri ve iletişimi, müşteri hizmetleri ve memnuniyeti, finansal raporlama ve analiz, kanuni takip, servis optimizasyonu ve benzeri amaçlarla işlenebilecektir.
Ayrıca kişisel verileriniz, 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek olup, Gri’ye ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

4. Kişisel Verilerin Aktarılması
Kişisel verileriniz, KVKK ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla:

• Gri iştiraki olan diğer platformlar,
• Sipariş ettiğiniz veya kullandığınız ürün ve hizmetlerin ulaştırılması amacıyla ilişkili olarak iş ortaklıkları,
• Gri nam ve hesabına sizlere verilebilecek hizmetleri yerine getirmek için faaliyette bulunan şirketler,
• Kredi referans şirketi, icra ve sair yollarla alacak takibini teminen ilgili kurum ve kuruluşlar,
• Yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz,
• Avukatlar, vergi danışmanları ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler,
• Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi merciler,
dâhil, yazılım ve internet hizmet ve faaliyetimizi yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek ve yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

5. Kişisel Veri Toplamanın Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, Gri tarafından yukarıda listelenen amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen

• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve
• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

6. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız Ve Başvurular

Haklarınız

KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
• KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Başvurular
Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu’nu kullanarak

• Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile Ahi Evran OSB Mah. Erkunt Cad. No:3/46 Sincan/Ankara adresine göndererek,
• Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte Şirketimize bizzat başvurarak,
• Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle gri@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize göndererek,
• Şirketimize daha önce bildirilen, kayıtlı elektronik posta adresinizden law@gri.net adresimize göndererek Gri’ye iletebilirsiniz.
Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca ilgili kişilerin bu başvurularında
• Ad Soyad,
• Başvuru yazılı ise imza,
• T.C. kimlik numarası (başvuran kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası),
• Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
• Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası,
• Ve talep konusuna dair bilgilerin

bulunması zorunludur.

Veri sahibi ilgili kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtilmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde, gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebin yapıldığı usul vasıtasıyla size iletilir.

- YÜKLENİYOR -